HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Holsteinborg Jubilæumsfond

Fonden kan yde støtte til unge personer:

  • Der er tilknyttet landbrug, håndværk eller handel
  • Til videre faglig uddannelse
  • Herunder kortere, faglige kurser
  • Eventuelt studierejser

Fondens formål er at yde støtte til modtagere bosiddende i Holsteinborg Sparekasses oprindelig virkeområde, der kan afgrænses til 4230 Skælskør, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved og 4160 Herlufmagle.

Det er besluttet at afvikle Jubilæumfonden inden for en 3 årige periode. Sidste frist for ansøgning er derfor 1. sep. 2021.

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
2. november 2021