HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Bestyrelse

Stilling Navn Bopæl
Kammerherre U. greve Holstein – Holsteinborg* Holsteinborg
Godsejer Claus de Neergaard Gunderslevholm
Arkitekt John Veje Tystofte
Produktchef Kurt Hincheli Hejlesen Bisserup
Kundechef Pia Ringø Jørgensen Slagelse

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
2. november 2021