HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Bestyrelse

Stilling Navn Bopæl
Kammerherre U. greve Holstein–Holsteinborg* Holsteinborg
Godsejer Claus de Neergaard Gunderslevholm
Arkitekt John Veje Tystofte
Produktchef Kurt Hincheli Hejlesen Bisserup
Kundechef Pia Ringø Jørgensen Slagelse
Godsejer Christopher Holstein København

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
den 2. nov. 2022 kl. 16.30