HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål


Holsteinborg Fond er forpligtet til at indberette uddelingen til SKAT på baggrund af ansøgerens CPR-nummer, såfremt midlerne tildeles ansøgeren.


SundhedMotionNaturKulturAlment velgørendeUddannelse


Der er ikke nogen formelle ansøgningskrav, ud over, at ansøgningen skal være skriftlig og beskrive det projekt eller formålet, der søges støtte til. Samtidig skal økonomien forbundet med ansøgningen beskrives.
Ansøgningsfristen er 1. september.
Indkomne ansøgninger behandles på førstkommende bestyrelsesmøde herefter.
Uddeling af støtte sker løbende.