HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Holsteinborg Fond

Fonden er en almenvelgørende fond, stiftet ved sammenlægning af de af Holsteinborg sparekasse stiftede fonde: Holsteinborg Gavefond og Holsteinborg Erhvervsfond.

Fondens formål er at yde støtte til modtagere bosiddende i Holsteinborg Sparekasses oprindelig virkeområde, der kan afgrænses til 4230 Skælskør, 4242 Boeslunde, 4243 Rude, 4250 Fuglebjerg, 4261 Dalmose, 4262 Sandved og 4160 Herlufmagle.

Støtte ydes uændret til de formål, der tidligere er varetaget af de sammenlagte fonde, og formålet er på denne baggrund:

At yde støtte til almennyttige og andre velgørende eller kulturelle formål, samt yde støtte i form af indskud som ansvarlig kapital og besiddelse af aktier, samt på anden måde støtte bestående eller nyetablerede erhvervsvirksomheder.

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
den 2. nov. 2022 kl. 16.30