HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Historie

Se:

Holsteinborg Gods, hjemmeside: www.Holsteinborg.Dk

Holsteinborg Sparekasses 200 års jubilæum 2. november 2010

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
den 2. nov. 2022 kl. 16.30