HOLSTEINBORG FOND

Fond til almene formål

Hvem er vi

Holsteinborg Fonde opstod februar 1989 af Holsteinborg Sparekasse, der igen den 2. november 1810 blev stiftet på Grevskabet Holsteinborg.

Da Holsteinborg Sparekasse og Sparekassen Bikuben blev sammensluttet blev to særlige fonde oprettet den 28. februar 1989 af egenkapitalen i den gamle Sparekasse.

Nuværende navne:

Holsteinborg Erhvervs fond

Holsteinborg Gave fond

Der er efterfølgende lavet følgende vedtægts ændringer:

Holsteinborg Sparekasse Bikubens Erhvervs- / Gave fond 28.02.1989

15.08.1989 – 08.09.1999

BG Holsteinborg Erhvervs- / Gave fond 08.05.2003

Holsteinborg Erhvervs- / Gave fond 18.09.2007

Nye vedtægtsændring blev godkendt 16. maj 2018 i forbindelse med sammenslutning af Holsteinborg Erhvervs-/Gave fond.

Kontakt

ADMINISTRATION.
Ørslevvej 334
4243 Rude

Næste Arrangement

Fondsuddeling i Holsteinborg Kirke
den 2. nov. 2022 kl. 16.30